Sut i lanhau a chynnal a chadw'r blwch tun te yn glyfar

Mae pobl yn aml yn dweud: “Saith peth i agor y drws, coed tân, reis, olew, halen, saws a the finegr.” Mae hyn yn dangos bod te wedi treiddio i bob cefndir. Felly mae pobl Tsieineaidd wrth eu bodd yn yfed te, felly ydych chi i gyd yn gwybod am gynnal a chadw blychau pecynnu te?

1. Ceisiwch osgoi dod i gysylltiad â staeniau olew ar y blwch tun te. Os cewch faw sy'n anodd ei dynnu ar ddamwain, peidiwch â'i grafu â gwrthrych caled. Gallwch chi roi lludw sigaréts ar y baw a'i sychu â lliain cotwm i gael gwared â'r staeniau. Staeniau lleol Gellir ei sychu â lliain cotwm pur wedi'i drochi mewn past sgleinio.

2. Gellir glanhau'r blwch tun te gydag arwyneb matte â dŵr cynnes a sebonllyd; tra gellir sychu'r blwch tun te gydag arwyneb llyfn â dŵr golchi arian o ansawdd uchel i gynnal llewyrch llachar hirhoedlog.

3. Peidiwch â rhoi bwyd na diod yn y blwch tun te dros nos er mwyn osgoi staenio'r wyneb. Ar ôl glanhau'r blwch tun te, gwnewch yn siŵr ei rinsio'n drylwyr a'i sychu mewn pryd, oherwydd bydd y glanedydd a'r defnynnau dŵr sy'n weddill yn niweidio wyneb y blwch tun te.

4. Osgoi cysylltu â'r blwch tun te gyda fflamau neu ei roi mewn mannau wedi'u cynhesu. Pan fydd y blwch tun te yn cael ei gynhesu i fwy na 160 gradd Celsius, bydd ei wead yn mynd yn frau a bydd yr offer yn pilio i mewn i bowdr neu fel dysgl. Felly, mae'r gwneuthurwr blwch tun te yn argymell eich bod chi'n trin y te Peidiwch â chynhesu'r crefftau blwch haearn uwch na 160 gradd Celsius er mwyn osgoi difrod.

Mewn gwirionedd, nid yw'n anodd glanhau a chynnal a chadw'r blwch tun te, ac nid yw'n hawdd dweud ei fod yn syml. Mae'n dibynnu'n bennaf ar sut rydych chi'n glanhau a chynnal a chadw'r blwch tun te.


Amser post: Tach-16-2020